Subsidiescan

Online analyse van subsidieregelingen voor uw organisatie.

Subsidies blijven een ingewikkeld verschijnsel voor veel ondernemers. Is het bouwen van een nieuw pand wel of niet subsidiabel? En de aanschaf van een bedrijfsvoertuig? Veel ondernemers lopen subsidie mis doordat een uitgebreid onderzoek naar subsidiekansen en een eigen bedrijf draaiende houden niet samengaan. Er zijn meer dan vijfduizend lokale, regionale, nationale en Europese subsidies. Met deze online analyse kunt u berekenen of uw organisatie kans maakt op een van de regelingen.

Overzicht van alle subsidiekansen?


WBSO, bekijk snel de mogelijkheden?