Accountancy

Het jaarrapport is niet alleen een terugblik op het verleden, maar ook de basis voor de toekomst. Wij hechten er daarom ook veel waarde aan u de correcte jaarcijfers te overhandigen

Onze werkzaamheden omvatten onder andere:

– controle jaarrekening
– samenstellen of beoordelen jaarrekening
– tussentijdse rapportages
– samenstellen prognose
– begeleiden opstellen ondernemingsplan
– onderzoeken bij overnames / fusies
– afgeven accountantsverklaring