Bedrijf in zwaar weer

De helft van de startende bedrijven houdt in de eerste jaren op met bestaan. Vallen, opstaan en weer doorgaan gaat over ondernemers in uitdagende tijden.

Deel je problemen: Familie en vrienden kunnen je ondersteunen, terwijl klanten meer begrip tonen.

Blijf nadenken over visie, missie en strategie: Het schrijven van een ondernemersplan helpt te focussen.

Haal op tijd je geld binnen en geef niet uit wat je niet hebt: Zorg dat je klanten op tijd betalen, zodat jij ook rekeningen op tijd kan voldoen.

Zorg voor de juiste mensen om je heen: Zoek mensen die expertise hebben die je bedrijf nodig heeft.

Wees voorzichtig met een zakenpartner: Zorg dat je afspraken op papier zet om op een later moment problemen te voorkomen.

Opstaan en doorgaan: Leer van je tegenslagen, maar blijf er niet in hangen.

Maak gebruik van bestaande regelingen, zoals bijstand voor zelfstandigen.