Jaarrekening

De volgende organisaties moeten een jaarrekening deponeren:

– bv´s;
– nv´s;
– coöperaties;
– onderlinge waarborgmaatschappijen;
– vof´s en cv´s waarvan alle beherende vennoten buitenlandse kapitaalvennoten zijn;
– vereniging en stichting met een onderneming die in 2 opeenvolgende boekjaren minimaal € 4,4 miljoen per jaar omzetten;
– buitenlandse rechtspersoon met vestigingen in Nederland die in het land van herkomst ook een jaarrekening moeten publiceren. Zij moeten een jaarrekening in dezelfde vorm aanleveren als in het herkomstland.
– ondernemingen die onder de Wet Formeel buitenlandse vennootschap vallen. Zij moeten een jaarrekening deponeren volgens de Nederlandse regels en een jaarrekening volgens de regels van het herkomstland.

 

Voor meer informatie zie:

Kamer van koophandel